Oudertevredenheid

Door middel van peilingen, toetsen wij regelmatig de tevredenheid bij ouders, leerlingen en leerkrachten. 
Wij bevragen onze leerlingen elk jaar en ouders één keer per twee jaar.
Via Scholen op de kaart vindt u meer informatie over de tevredenheid over onze scholen.