NT2- (Nederlands als tweede taal) taalklassen


NT2-taalklas: de klas voor Nederlands als tweede taal

De taalklas is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar die in Nederland zijn komen wonen en die nog niet over voldoende Nederlands beschikken om in het reguliere onderwijs in te stromen. We noemen dit ook wel nieuwkomersonderwijs. Leerlingen volgen gemiddeld een jaar lang onderwijs in de taalklas, waar intensief aan de Nederlandse taal wordt gewerkt. Kinderen in de taalklas hebben verschillende niveaus, waar rekening mee wordt gehouden. Naast het leren van de Nederlands taal wordt er ook aandacht besteed aan rekenen, wereldoriëntatie, creatieve vorming, bewegingsonderwijs, levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming. 

Na een jaar taalklas stromen de nieuwkomers door naar het reguliere onderwijs. Dit kunnen allerlei (basis)scholen zijn. Het kan ook zijn dat een kind doorstroomt naar een internationale schakelklas (ISK) op de middelbare school.De NT2-klassen van de gemeente Epe en de gemeente Heerde vallen onder de verantwoording van het bestuur van Stichting ProCon. Meerdere jaren was er één taalklas, gehuisvest in de K.Norelschool aan het Vleerveld 17 in Epe. Door de toestroom van meerdere vluchtelingen in ons land, zijn er binnen onze stichting op dit moment vijf NT2-klassen, gevestigd in Epe, Wapenveld en Vaassen. 

Uitgebreide informatie over de taalklassen kunt u vinden in de schoolgids (zie onder het kopje NT2-onderwijs op deze website).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Directie: Bertine Bouw, directie@knorel-epe.nl
Adjunct-directeur taalklassen: Celia Klip, cklip@knorel-epe.nl